Sprzedaż lub zakup nieruchomości to dla większości z nas niemal wydarzenie „epokowe”. Często wiąże się z „nowym początkiem”,
z bardziej lub mniej oczekiwanymi zmianami, ze spełnianiem marzeń. Nie rzadko także wiąże się z trudnymi, życiowymi wyborami.

Od momentu decyzji o sprzedaży lub zakupie domu/mieszkania poprzez cały proces transakcji, aż do momentu przeniesienia własności
w formie końcowego aktu notarialnego, strony często narażone są na spory stres. Chcąc sprzedać bądź kupić nieruchomość musimy się zmierzyć z bezlitosną biurokracją, nieznanymi dotąd przepisami, ale i nowymi pojęciami prawnymi, których znaczenie nie zawsze jest zrozumiałe.

Specjalista od obrotu nieruchomościami powinien w sposób czytelny i możliwie przystępny wyjaśnić wszelkie terminologiczne zawiłości pojawiające się w procesie transakcji.

My, na naszym blogu również spieszymy z pomocą – nie chcemy pozostawiać Państwa samym sobie. Zapraszamy zatem do artykułu.

W tym tygodniu „na tapet” bierzemy często mylone ze sobą pojęcia: zadatek i zaliczka, które pojawiają się zwykle przy okazji zawierania umowy przedwstępnej sprzedaży.

ZADATEK:
Można przyjąć, iż zadatek to rodzaj szczególnego zabezpieczenia wykonania umowy. Jest rodzajem odszkodowania za ewentualne niewykonanie postanowień umowy. Jego celem jest, przede wszystkim, zdyscyplinowanie stron do zrealizowania wzajemnych zobowiązań. Zadatek ma zwykle formę określonej sumy pieniężnej. Rzadziej stanowi rzecz, która przekazywana jest drugiej stronie przy zawarciu umowy. Zadatek uregulowany jest w kodeksie cywilnym w art. 394.

Gdy umowa zostanie wykonana wówczas zadatek zostaje zaliczony na poczet ceny nieruchomości.

Gdy umowa nie zostanie wykonana
– z powodu rezygnacji strony, która zadatek dała, zadatek przepada na rzecz biorącego zadatek,
– z powodu rezygnacji strony biorącej zadatek, strona dająca zadatek może od umowy odstąpić i żądać zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.

Gdy umowa zostanie rozwiązana za zgodą obu stron zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej nie istnieje. Podobny skutek wywoła sytuacja, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności lub obie strony ją ponoszą.

ZALICZKA:
Zaliczka inaczej niż w przypadku zadatku – nie jest formą zabezpieczenia umowy. Zaliczka jest kwotą, którą jedna ze stron wpłaca drugiej na poczet przyszłych należności i stanowi część ceny. Definicja zaliczki nie jest uregulowana w kodeksie cywilnym.

Gdy umowa zostanie wykonana zaliczka podlega zaliczeniu na poczet przyszłego świadczenia (np. zaliczeniu na poczet ceny zakupu nieruchomości).

Gdy dojdzie do rozwiązania bądź niewykonania umowy strona, która zaliczkę otrzymała, ma obowiązek ją zwrócić – nie ma od tej zasady wyjątków. Jest to podstawowa różnica między ZADATKIEM a ZALICZKĄ.

Na pytanie „lepiej dać zadatek czy zaliczkę?” – trudno jest odpowiedzieć jednoznacznie, ponieważ zależy to od konkretnej sytuacji. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z różnicy pomiędzy formą zaliczki a zadatku. I proszę pamiętać – forma przekazania gotówki jest tak samo ważna jak wysokość kwoty, czy treść zapisów umowy przedwstępnej.

Powodzenia!

 23 grudnia 2020
MARCHLEWICZ NIERUCHOMOŚCI
|
ul. Wschodnia 34/8 Toruń
|
Tel. 731 030 030
|
Polityka prywatności
projekt i wykonanie
Projektowanie grafiki