Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIE

W związku z koniecznością realizacji obowiązku informacyjnego zgodnego z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Marta Marchlewicz Marchlewicz Nieruchomości z siedzibą w Toruniu przy ul. Grudziądzka 10-12 lok. 15, zarejestrowana pod numerem REGON: 386876612, NIP:9562251456, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwana dalej „Administratorem”.

2. Dane kontaktowe Administratora: tel. 731-030-030 adres e-mail: biuro@marchlewicz.pl

3. W związku z charakterem działalności Administratora, Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, numer kontaktowy) mogą być przetwarzane przez Administratora w celach:

a. komunikacji dotyczącej przesyłania/przekazywania informacji związanych z wykonywaniem wzajemnych umów i powierzanych nam zleceń, w tym informacji o ich statusie czy o wydarzeniach mających wpływ na ich wykonanie;

b. w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych – przez czas wykonywania obowiązków i czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c. utrzymywania kontaktu z Państwem w sytuacji, kiedy z Państwa inicjatywy wynika komunikacja tak w sprawach transakcyjnych, organizacyjnych, jak i marketingowych;

d. dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Państwa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie informacji przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub przez bezpośredni kontakt z nami drogą telefoniczną lub mailową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania usług, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

5. Odbiorcami danych osobowych będą:

a. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi strony www.marchlewicz.pl, podmioty świadczące usługi związane z wykonywaniem zobowiązań względem zamawiających usługę związaną z działalnością Administratora, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO;

b. podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe;

c. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi podatkowe, prawnicze i księgowe;

d. uprawnione organy państwowe na podstawie pisemnego wniosku.

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Administrator może poprosić o dodatkowe informacje pozwalające uwierzytelnić osobę wykonującą przedmiotowe uprawnienia. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające osobę wnoszącą o udzielenie informacji zidentyfikować.

8. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji umów i zleceń.

10. Ponadto informujemy, że Administrator w celu realizacji umów i zleceń w zakresie swojej działalności oraz zapewnienia należytej obsługi zbiera następujące dane:

a. imię i nazwisko – podczas składania zamówienia, niezbędne do składania zamówień oraz kontaktu;

b. adres nieruchomości będącej przedmiotem zlecenia;

c. adres zamieszkania lub adres firmy – do wystawiania faktur, wysyłki korespondencji;

d. numer telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;

e. adres e-mail – dane służące do kontaktu w sprawie realizacji zleceń;

11. Administrator rejestruje adresy IP osób korzystających ze strony www.marchlewicz.pl, jak również informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie przeglądania strony, także w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych, np. o regionie z którego następuje połączenie, które to informacje zapisywane są w logach systemowych;

12. Strona www.marchlewicz.pl używa plików cookie w celu personalizacji treści strony.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

1. Niezbędne pliki cookie

Pliki cookie są to małe pliki tekstowe, które strona www.marchleiwcz.pl (dalej „Strona”) chce przechowywać na komputerze lub innych urządzeniach podłączonych do Internetu, takich jak tablety lub smartfony. Jeśli ustawienia przeglądarki akceptują pliki cookie, przeglądarka dodaje plik tekstowy w postaci małego pliku. O ile nie określono inaczej w niniejszej polityce ochrony danych, korzystanie z plików cookie jest niezbędne dla funkcjonalności i funkcjonowania Strony. Większość plików cookie z urządzenia jest usuwana po zakończeniu sesji przeglądarki (pliki cookie z sesji). Informacja przechowywana w niezbędnych plikach cookie jest używana tylko w świadczeniu preferowanych usług i funkcji. Używamy wymaganych plików cookie tylko w celu świadczenia usług i funkcji których potrzebujemy.

2. Zarządzanie ustawieniami plików cookie

Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki w ten sposób, aby odrzucała niektóre lub wszystkie pliki cookie lub prosiła o zgodę na ich akceptację. Jednak w przypadku rezygnacji z plików cookie, niektóre z naszych usług mogą być ograniczone. Informacje na temat zmiany ustawień przeglądarki można z łatwością znaleźć w Internecie. Łącząc się ze Stroną przy użyciu wielu urządzeń, należy upewnić się, że przeglądarka każdego z nich jest dostosowana do preferencji dotyczących plików cookie.

3. Używanie „Google Analytics“

Ta Strona korzysta z usługi analizy internetowej „Google Analytics”, „Google Inc.” (Google). „Google Analytics” używa cookie, pliki tekstowe, które są przechowywane w Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze Strony. Google wykorzystuje te informacje w imieniu Administratora w celu oceny korzystania ze strony internetowej, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie. Można zapobiec zapisywaniu plików cookie na Państwa komputerze zmieniając ustawienia przeglądarki. W takim przypadku jednak niektóre funkcje Witryny mogą być ograniczone.

Informacje w sprawie ochrony danych przez Google można wyświetlić klikając tutaj.

MARCHLEWICZ NIERUCHOMOŚCI
|
ul. Rynek Staromiejski 36-38, Toruń
|
Tel. 731 030 030
|
Polityka prywatności
projekt i wykonanie
Projektowanie grafiki