Test na cierpliwość i niekończący się maraton po urzędach – tak wielu z nas widzi proces kompletowania dokumentów potrzebnych do sprzedaży domu. Czy w 2022 roku czekają nas w tej kwestii jakieś zmiany? I czy rzeczywiście przygotowywanie dokumentów jest tak bardzo żmudne? Okazuje się, że właściwie zaplanowanie całego procesu może nie tylko ułatwić życie, ale także usprawnić sprzedaż.

Gdy zapadnie już decyzja o sprzedaży nieruchomości oraz znajdzie się na nią kupiec, nie obędzie się bez wizyty u notariusza. Aby na miejscu nie spotkały nas niemiłe niespodzianki, warto dopytać wcześniej, jakich dokumentów będzie on od nas wymagał. Lista ta może nieznacznie się różnić w poszczególnych kancelariach, z tego powodu najlepiej pytać u źródła, co wyeliminuje ryzyko przekładania terminu spotkania w kancelarii. Pamiętajmy też o tym, że – niezależnie od tego, jaka będzie lista dokumentów potrzebnych do sprzedaży domu w 2022 wyznaczona przez notariusza, o wgląd do niektórych akt może też poprosić kupujący, dlatego warto dobrze się do spotkania przygotować.

Dokumenty potrzebne do sprzedaży domu 2022

Sprzedaż domu jest nieco bardziej skomplikowana niż sprzedaż mieszkania, bo oprócz samego budynku, przedmiotem zbycia jest też nieruchomość gruntowa, czyli ziemia, na której się on znajduje.

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2022 roku wśród dokumentów potrzebnych do sprzedaży domu znajdują się:

1. Podstawa nabycia – czyli np. akt notarialny umowy sprzedaży nieruchomości, umowa darowizny lub poświadczenie dziedziczenia (w dwóch ostatnich sytuacjach będzie też potrzebne zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające zapłatę podatku od spadków i darowizn lub informujące o zwolnieniu z podatku/przedawnieniu).

2. Akt małżeństwa lub dokument potwierdzający rozdzielność majątkową (w zależności od sytuacji).

3. Odpis z księgi wieczystej (jeśli zażąda go notariusz, obecnie zazwyczaj wystarczy podać numer księgi wieczystej).

4. Wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej – o tego typu dokumenty potrzebne do sprzedaży domu należy poprosić w Starostwie Powiatowym/Urzędzie Miasta.

5. Zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (Urząd Gminy/Miasta).

6. Zaświadczenie, czy nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub  decyzją  z art. 19 ust 3 ustawy o lasach/ lub zaświadczenie o braku takich dokumentów dla nieruchomości (Starostwo Powiatowe/Biuro Ogrodnika Miejskiego).

7. Pozwolenie na budowę / dokumenty zgłoszenia zakończenia budowy i przyjęcia budynku do użytkowania (Inspektorat Nadzoru Budowlanego).

8. Dokumentacja techniczna budynku.

9. Zaświadczenie potwierdzające, że nikt nie jest w danym budynku zameldowany (Urząd Gminy/Miasta).

10. Decyzja o wysokości podatku od nieruchomości (otrzymujemy ją zazwyczaj pocztą, jednak o dokument można też poprosić w Urzędzie Gminy/Miasta).

11. Potwierdzenie, że dom nie znajduje się na terenie rewitalizacyjnym. Informacja na ten temat często widnieje na zaświadczeniu o przeznaczeniu w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego, ale może być wydana jako odrębne zaświadczenie (Urząd Gminy/Biuro Rewitalizacji).

12. Świadectwo charakterystyki energetycznej – choć jest to zaświadczenie, z którego wielu kupujących rezygnuje, to można się spodziewać, że stanie się ono ważnym dokumentem do sprzedaży domu w 2022 roku. Jest to dokument sporządzany na podstawie oceny energetycznej budynku, polegającej na obliczeniu zapotrzebowania domu na energię potrzebną do: ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody, a także klimatyzacji i oświetlenia. Świadectwo charakterystyki energetycznej w dobie drożejących cen energii, zaostrzających się przepisów i rosnącej świadomości ekologicznej staje się coraz istotniejsze dla kupujących.

Oczywiście nie wszystkie wymienione powyżej dokumenty będą niezbędne do sprzedaży domu w 2022 roku, dlatego najrozsądniej ustalić jeszcze przed spotkanie z notariuszem listę. Co istotne, powyższa lista przyda się nie tylko sprzedającym, ale również kupującym. Dla tych ostatnich może ona stać się źródłem informacji o tym, na co warto zwrócić uwagę, by zapewnić sobie pełne bezpieczeństwo transakcji.4 lutego 2022
MARCHLEWICZ NIERUCHOMOŚCI
|
ul. Wschodnia 34/8 Toruń
|
Tel. 731 030 030
|
Polityka prywatności
projekt i wykonanie
Projektowanie grafiki