Świadectwo energetyczne – o co chodzi?

Świadectwo energetyczne (inaczej paszport energetyczny lub certyfikat energetyczny) to dokument określający zapotrzebowanie na energię elektryczną w danym domu czy mieszkaniu. Do tej pory obowiązywał on nieruchomości wybudowane po 2009 roku. Jednak od kwietnia 2023 roku ma się to zmienić, od tego terminu będzie obowiązywał on wszystkie budynki nawet te wybudowane przed rokiem 2009.

Do roku 2023 obowiązywał tylko właścicieli budynków komercyjnych, jednak zmiany nastąpią również tutaj i dotyczyć będzie to też domów i lokali prywatnych.


Jakie inne zmiany nas czekają w tej kwestii?

Od 28 kwietnia 2023 wejdzie w życie ustawa mówiąca o tym, że świadectwo energetyczne będzie obowiązywać przy obrocie nieruchomościami, od 2024 roku konieczne będzie posiadanie go dla wszystkich właścicieli budynków jedno i wielorodzinnych.

Certyfikat energetyczny będzie wystawiany przez audytora sporządzającego odpowiedni raport, koszt audytu i wystawienia dokumentu opiewać będzie w gracach kilkuset złotych i zależeć będzie od lokalizacji i cech obiektu.

Podczas procesu sprzedaży czy kupna mieszkania, sprzedający będzie zobligowany do dołączenia świadectwa energetycznego do aktu notarialnego. W przypadku wynajmu nieruchomości, najemca powinien otrzymać jego kopię. Nie będzie możliwości zrzeczenia się zarówno przez kupującego, jak i najemcę sporządzenia takiego dokumentu.

Jeżeli w każdym z tych przypadków świadectwo nie zostanie dostarczone, najemca lub kupujący mają prawo złożyć żądanie przekazania takiego dokumentu do 14 dni od czasu wynajmu, lub kupna nieruchomości. W przypadku braku paszportu energetycznego można samodzielnie starać się o jego wystawienie. W przypadku kupna do 12 miesięcy od daty zakupu, w przypadku najmu do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Brak świadectwa energetycznego skutkuje karą grzywny, która może być bardzo wysoka, ponieważ nie ustalono jej górnej granicy. Obowiązywać ona również będzie wystawienie dokumentu charakterystyki energetycznej niezgodnego z ustawowymi wymaganiami.


Jak to będzie wyglądać w kolejnych latach?

Od 2024 roku konieczność posiadania świadectwa energetycznego będzie obowiązywać wszystkich właścicieli nieruchomości, zarówno istniejących, jak i budujących się. W przypadku mieszkań będzie dotyczyć jedynie własnościowego lokalu, a nie całego budynku. Certyfikat energetyczny będzie niezbędny przy budowie domu, bez tego nie będzie możliwości odbioru budynku.

W teorii posiadanie takiego świadectwa pozwoli na oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię i tym samym kosztów z tym związanych.


Kogo ominie ten obowiązek?

Z konieczności wyrobienia paszportu energetycznego zwolnieni będą właściciele lub zarządcy:

  • mieszkań o powierzchni do 50m.kw.
  • budynków służących celom religijnym (np. kościoły)
  • budynków przeznaczonych do gospodarki rolnej
  • budynków objętych kontrolą konserwatora zabytków

Dodatkowo w przypadku mieszkań, właściciel będzie musiał uzyskać takie świadectwo jedynie w przypadku, jeżeli będzie chciał je sprzedać lub wynająć. W innych przypadkach nie należy tego robić, uzyskaniem takiego certyfikatu dla całego budynku zajmuje się jego właściciel lub zarządca.


Jak długo ważny jest taki dokument?

Ważność świadectwa energetycznego to 10 lat, o ile w tym czasie nie zmieni się nic w strukturze budynku (np. nie przejdzie termomodernizacji). Pamiętajmy, że może wystawić go jedynie specjalista, który jest do tego uprawniony. Pełną listę firm zajmujących się tym, można znaleźć w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetycznej Budynków.29 grudnia 2022
MARCHLEWICZ NIERUCHOMOŚCI
|
ul. Wschodnia 34/8 Toruń
|
Tel. 731 030 030
|
Polityka prywatności
projekt i wykonanie
Projektowanie grafiki